Phong Trần Kiếp – Sửa

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Dị Bản (F)
Tên tiếng trung: 风尘劫-改

Tác giả: Gao0022
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Mấy năm trước có bộ tiểu thuyết tên 《 Phong Trần Kiếp 》, tác giả: Khăn Ung, bởi vì gả cho, quyển sách vô tật mà chấm dứt.

Quyển tiểu thuyết cũng cho người lưu lại vô hạn mơ màng.

Lần này sửa coi như là tương đối bản đầy đủ vốn, cố sự gia tăng rồi gấp đôi cũng sửa lại rất nhiều nội dung.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment