Phong Tuyết Nông Thôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Dương Anh

Nội dung: Năm 1976, trên trời hạ xuống mưa thiên thạch; đại chấn; nước cộng hoà Bắc Đẩu tinh một viên tiếp nối một viên ngã xuống; “Cách Mạng Văn Hóa” chấm dứt…

Chuyện xưa phát sinh ở cái kia kinh tâm động phách năm tháng đêm trước, Liêu Tây bình nguyên một người tên là môn đài nông thôn.

Năm 1975, Liêu Tây bình nguyên nông thôn ra cái “Ha Ngươi Bộ Kinh Nghiệm”, bởi vậy, “Đuổi Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Đại Tập, Cát Tư Bản Chủ Nghĩa Cái Đuôi” vận động càng ngày càng nghiêm trọng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment