Phong Vũ Tình Duyến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vân Vũ Tình Duyên
Mưa Gió Tình Duyến

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Truyện (F)
Tên tiếng trung: 风雨情缘 

Tác giả: Lâm Tiếu Thiên (林笑天)
Cửu Thúc Lâm Tiếu Thiên (九叔林笑天)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

9 thoughts on “Phong Vũ Tình Duyến

  1. Avatar

    Truyên xoay quanh một thiếu niẻn mồ côi từ nhỏ dc chương môn phái âm dương môn thu nhận làm đệ tử. Môn phái này song tu nhiều thì công pháp sẽ càng mạnh lên. Một ngày kia sư phụ của nvc để lại di ngôn và chết đi từ đó nvc xuất nui bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Mình đah giá cao bộ này bộ này tinh tiết về tu chân nhiều đô thị ít nội dung thì khá hay đah nhau gay cấn. Nvc đi lên tu tu võ công cũng từ từ phát triển xx gái thì cũng có ly do quá trình đàng hoàng lúc dah nhau rất gay cấn cảnh xx thì lại càng hay
    => convet dễ đọc tên chương và nv đầy đủ. Cảnh xx hay.
    => độ sáng tao trung bình cốt truyện ko mới nhưng rất hay

Add Comment