Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phúc Vũ Đại Đường
Phúc Vũ Liệp Diễm Phong Lưu
Tình trạng: Nguyên Bản (C890)
Tên tiếng trung: 覆雨大唐之无限风流
覆雨大唐

Tác giả: Bát Phương Cực Nhạc (八方极乐)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bình thường Hàn Tinh tại một lần kỳ ngộ hạ nhận thức huyễn thế chi thần, xuyên việt đến Phúc Vũ Phiên Vân thế giới, sau đó càng có được tùy ý xuyên việt 《 Phúc Vũ Phiên Vân 》 cùng 《 Đại Đường Song Long Truyện 》 năng lực.

Mà lại xem nhân vật chính như thế nào không xây cất thế lực, không lên cơ, không xưng đế, lại có thể không uổng phí người nào ám chưởng lưỡng đại vương triều, một người độc ủng hai đại hậu cung.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu
Xếp hạng: 9.2/10 (5 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu

Add Comment