Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q09 C063)
Tên tiếng trung: 覆雨翻云之逐艳曲

Tác giả: Dịch Thiên Hạ (易天下)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái xã hội hiện đại sinh viên, trời xui đất khiến đi tới Minh triều, Hoàng Dịch dưới ngòi bút 《 Phúc Vũ Phiên Vân 》 thế giới, thả nhìn hắn như vậy làm sao người cường giả này vi tôn trong thế giới, mây mưa thất thường, thú giang hồ thập đại mỹ nữ, chiến Hắc bảng mười đại cao thủ, dâm hoàng đế nhà Minh tam cung lục viện, đảo điên Nhật Bản uy quốc, thường Triều Tiên nước khác phong tình, hạ Tây Dương liệp diễm Âu châu mỹ nữ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này và truyện “Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục” có phần đầu giống nhau nhưng phần sau khác nhau.

Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment