Phúc Vũ Phiên Vân Tà Vương Thiên Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C236)
Tên tiếng trung: 覆雨翻云邪王天下

Tác giả: chenye1986
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ba mươi năm tới tìm đao kiếm, vài lần lá rụng lại rút cành. Từ khi vừa thấy hoa đào về sau, cho đến hôm nay càng không nghi ngờ.

Người hiện đại Thạch Nghiên hóa thân Đại Đường đỉnh phong mạnh nhất Tà Vương đi vào Phúc Vũ Phiên Vân thế giới, mà lại thấy thế nào thay đổi như chong chóng, trở tay làm mưa…

Đạp toái trận này thịnh thế pháo hoa huyết nhuộm giang sơn họa sao địch ngươi giữa lông mày một điểm chu sa, che thiên hạ cũng thế thủy chung bất quá một hồi phồn hoa, Bích Huyết nhuộm tựu hoa đào thầm nghĩ gặp lại ngươi nước mắt rơi như mưa, nghe đao kiếm mất tiếng cao ốc hấp hối nghiêng sập…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện Phúc Vũ Phiên Vân

Phúc Vũ Phiên Vân Tà Vương Thiên Hạ
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment