Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phúc Vũ Tà Tình
Tình trạng: Nguyên Bản (C870)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Dịch Thiên Hạ
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dungMột cái xã hội hiện đại sinh viên, trời xui đất khiến đi tới Minh triều, Hoàng Dịch dưới ngòi bút 《 Phúc Vũ Phiên Vân 》 thế giới,  thả nhìn hắn như vậy làm sao người cường giả này vi tôn trong thế giới, phúc mưa trục diễm, phiên vân xấu hổ hoa…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này và truyện “Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc” có phần đầu giống nhau nhưng phần sau khác nhau.

Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục

  1. Pingback: Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc | Hắc Động

Add Comment