Phương Tiện Giao Thông Loại

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 交通工具类

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phương Tiện Giao Thông Loại
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

6 thoughts on “Phương Tiện Giao Thông Loại

  1. Avatar

    Đây là bộ truyện tổng hợp các truyện ngắn về xxx nơi công cộng cụ thẻ trên xe buyt tàu điện ô tô đường dài với đủ thế loại xx khác nhau tu cưỡng bức dụ dõ me gian v.v
    => ebooj đa số đọc dễ hiẻu 2 3 bộ thì có vẻ houw lhos đọc nhưng châph nhận dx. 1 bộ truyện có thứ tự nhưng ko có tên chương
    => độ sáng tao cao chỉ với mô tuyt xe buyt ô tô nhưng khung cảnh diễn biễn rất đa dạng

Add Comment