Quan Chi Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 官之图

Tác giả: Kỵ Hạc Nhân (骑鹤人)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xông quan trường, chẳng lẽ tựu vi thăng quan phát tài, tuy biết cái kia thế tại phải làm, đi con đường làm quan, há lại chỉ xông trái ôm phải ấp, cũng hiểu cái kia ắt không thể thiếu.

Nhà nông tiểu tử xâm nhập quan trường về sau, sẽ có gì với tư cách?

Gặp mộc tắc thì hưng, gặp nước tắc thì tranh giành, gặp mạnh tắc thì khuất, gặp đất tắc thì sống, thành châu báu người, cần phải trải qua trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở.

Ý gì? Giải thích thế nào? Hết thảy đều ở Chu Nhất Minh quan trường lên chức đồ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment