Quan Chiến: Cực Phẩm Nhục Đạn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Quan Chiến
Cực Phẩm Thịt Đạn

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 极品肉弹

Tác giả: Lam Bố Cốc (蓝布谷)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trên thế giới lực sát thương lớn nhất vũ khí không phải là bom nguyên tử, cũng không phải bom Hy-đrô, mà là thịt đạn; nàng chẳng những có thể cải biến một người vận mệnh, hơn nữa có thể thay đổi biến một tòa giang sơn nhan sắc.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Quan Chiến: Cực Phẩm Nhục Đạn
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment