Quan Chiến: Cực Phẩm Nhục Đạn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Quan Chiến
Cực Phẩm Thịt Đạn

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 极品肉弹

Tác giả: Lam Bố Cốc (蓝布谷)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trên thế giới lực sát thương lớn nhất vũ khí không phải là bom nguyên tử, cũng không phải bom Hy-đrô, mà là thịt đạn; nàng chẳng những có thể cải biến một người vận mệnh, hơn nữa có thể thay đổi biến một tòa giang sơn nhan sắc.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment