Quan Đạo Hồng Nhan

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Tây Lâu Nguyệt
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiên kiêu sau, hồng nhan giữa đường!

Đây là một dốc lòng phấn đấu chuyện xưa, tây lâu nguyệt dưới ngòi bút quan đạo, hồng nhan — tại đấu tranh trung trưởng thành, tại đang phát triển mập mờ, tại trong mập mờ bùng nổ — cố thu con đường làm quan, tại phong tao trung khải hoàn ca đi tới!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment