Quan Đức

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 官德

Tác giả: Obi Dừa (奧比椰)
Text: 
Convert: 

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Thấu Thị, cắt hoa quả, Thời Gian Đảo Lưu, giặt rửa tên, Quang Tuyến vặn vẹo, Trữ Vật Không Gian, Trị Liệu Thuật, Ẩn Thân, liếc xa xa, Thăng Long quyền, Kim Chung Tráo, tùy thân Hệ Thống… Ngươi không có gia đều có! Ngươi có gia đã sớm chơi chán rồi!

Mà lại đã thấy ra vô số Kim Đại Thối nho nhã gia như thế nào một đường quét ngang Quan Trường, vô cùng hung hăng càn quấy!

Gia tựu là Cường Quyền! Gia Quyền Đầu tựu là Quy Tắc!

Không phục? Đánh tới ngươi phục mới thôi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment