Quân Lâm Chiến Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Long Trúc (龙竹)
Text: 
Convert: 

Ebook: Binn, Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Chiến quốc thất hùng chân vạc mà đứng, các quốc gia đều có gồm thâu trong nước, cửu hợp chư hầu, nhất khuông thiên hạ, nạp bát phương chi dã tâm, trong lúc nhất thời, Hoa Hạ đại địa, thay đổi bất ngờ, tứ bề báo hiệu bất ổn, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

Loạn thế, hiểm ác hoàn sinh, mà anh hùng, cũng theo đó xuất hiện lớp lớp, quyển sách nhân vật chính liền quật khởi Chiến quốc thời đại!

Thần lăng ra, phong vân động, vung trăm vạn hùng binh, chỉ điểm giang sơn, cười luận cao chót vót!

Liệt mã cuồng ca, kiếm chỉ trời cao, dám Vấn Thiên ai là anh hùng!

Giết một người là tội, tàn sát vạn là vì hùng, tàn sát được chín trăm vạn, tức là hùng trung hùng!

Hùng trung hùng đạo bất đồng, khám phá ngàn năm nhân nghĩa danh, nhưng sử kiếp này sính hùng phong!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment