Quan Lộ: Phu Hoạch Mỹ Nhân Tâm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C703)
Tên tiếng trung: 官路: 俘获美人心

Tác giả: Kỵ Lão Tử Ngưu (骑老子的牛)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một gã nông thôn giáo sư, mượn một tờ điều lệnh đi vào hương chính phủ công tác, nhân sinh của hắn tế tùy theo cải biến.

Trước kia xem tới được mò được lấy nữ nhân, xem tới được sờ không được nữ nhân, thậm chí nhìn không tới sờ không được nữ nhân, hết thảy trở thành hắn quần Tây hạ như một chi thần…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Quan Lộ: Phu Hoạch Mỹ Nhân Tâm
Xếp hạng: 7.2/10 (5 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Quan Lộ: Phu Hoạch Mỹ Nhân Tâm

Add Comment