Quân Phiệt Phong Lưu Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C020)
Tên tiếng trung: 军阀风流史 

Tác giả: Tây Môn Tiểu Tam (西门小三)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ta gọi Diêm Bảo Tam, là cái quân phiệt. Quân phiệt tốt, sơn trân hải vị ăn lượt, đủ loại mỹ nữ thỏa thích chơi. Hoàng đế có ba cung Lục Viện bảy mươi hai Tần phi, lão tử cũng có.

Hâm mộ a, ghen ghét a?

Móa! Ngươi nếu không phục, ta một xử bắn ngươi cái đồ chó hoang!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Quân Phiệt Phong Lưu Sử
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment