Quan Sắc Dụ Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C029)
Tên tiếng trung: 官色诱人

Tác giả: Trâu Công Tử (邹公子)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dungQuan quyền mê người, sắc đẹp cũng mê người, đương quyền lực và sắc đẹp hỗn tạp cùng nhau thì, tất nhiên hội sản sinh mọi người không muốn nhìn thấy tình cảnh: Dơ bẩn, xấu xa, hạ lưu, dâm loạn…

Quyển sách mỗi cái chương hồi đều là do một cái độc lập cố sự tình tiết tạo thành, độc giả như có mới mẻ độc đáo cảm động cố sự, hoan nghênh cùng tác giả giao lưu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment