Quan Thái Thái Đích Nam Bảo Mỗ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C234)
Tên tiếng trung: 官太太的男保姆

Tác giả: Lão Nạp Trộm Hương (老衲偷香)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Dương Hải Quân bị người tính toán chơi gái bá vương kỹ, bị ép bán mình cho quan phu nhân, ngoài ý muốn bị người trả thù, phân phối đến toàn bộ thành phố nghèo nhất hương trấn, lại phát hiện tại đây có khác Động Thiên, non xanh nước biếc nữ nhân mỹ.

Không chịu cô đơn hắn cuối cùng đem bàn tay lớn vươn hướng quan phu nhân, nữ lãnh đạo…

Đem các nàng hầu hạ thư thư phục phục, trở thành các nàng trong sinh hoạt chuyên trách nam bảo mẫu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Quan Thái Thái Đích Nam Bảo Mỗ

Add Comment