Quan Tràng Phong Nguyệt Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Quan Trường Gió Trăng Lục
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 官场风月录

Tác giả: Lãng Vị Tiên (浪味仙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment