Quan Trường Mỹ Nhân Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 官场美人图

Tác giả: Túy Tuyết Hồng Trần (醉雪红尘)
Text: Sắc Hiệp Viện
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Xem một cái y khoa tốt nghiệp, như thế nào soạn nhạc mỹ nhân đồ, chơi chuyển mỹ nhân kế, đặt chân quan trường, bừa bãi bụi hoa, sáng lập chính mình đỉnh phong huy hoàng. rong ruổi quan trường, hắn rất cường rất bạo lực; ngâm gió ngợi trăng, hắn rất thoải mái rất lành nghề.

Mỗi một lần, hắn đều làm cho đối thủ của hắn hoặc là nữ nhân ở dưới thân thể của hắn kinh hô: “Ah, chịu không được rồi!”

Phổ một khúc quan trường gió trăng, ngâm một đoạn phi sắc nhân sinh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Quan Trường Mỹ Nhân Đồ

Add Comment