Quan Trường Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 官场风流

Tác giả: Thiên Thượng Nhân Gian (天上人间)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quan lớn đệ tử, quan trường phong lưu,

Nhân sinh trăm vị, ngọt bùi cay đắng,

Thâm trầm tâm cơ, chỉ vì sinh tồn,

Không thể làm gì, đều ở hồng trần.

Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment