Quốc Sắc Sinh Kiêu Chi Nịnh Xà Hóa Giao

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 国色生枭之佞蛇化蛟

Tác giả: Muộn Tam Nhi (闷三儿)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Quốc Sắc Sinh Kiêu Chi Nịnh Xà Hóa Giao
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Quốc Sắc Sinh Kiêu Chi Nịnh Xà Hóa Giao

Add Comment