Quyền Sắc Giãy Giụa: Quan Lộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 权色挣扎

Tác giả: Kkzcg
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái nho nhỏ trấn chánh phủ làm nhân viên công vụ, say rượu cùng nữ thủ trưởng phát sinh nhất dạ tình, ngoài ý muốn trung lại cứu Tỉnh ủy thư ký nữ nhi, này đó đều vì mình quan lộ đã phổ ra mới thiên chương, nông thôn nhân vật nổi tiếng đi vào quan trường, một con đường riêng lộ chi gian khổ, tỏa chiết làm người ta trở về chỗ cũ.

Quan, tiền, quyền, sắc, nhìn chung đông đảo chúng sinh, không khỏi bị này lợi dụng mà truy đuổi cả đời.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Quyền Sắc Giãy Giụa: Quan Lộ
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Quyền Sắc Giãy Giụa: Quan Lộ

Add Comment