Quyền Sắc : Quan Tràng Đào Hoa Vận

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C003)
Tên tiếng trung: 权色:官场桃花运

Tác giả: Bắc Cương Tuyết Lang (北疆雪狼)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Rễ cỏ xuất thân Trang Tuấn Sinh quan càng làm càng lớn, đào hoa lại càng giao càng nhiều, đối mặt quyền lợi cùng nữ sắc hấp dẫn, hắn đem xử lý như thế nào quan trường lợi ích tranh đấu gay gắt cùng gia đình luân lý xoắn xuýt hỗn loạn, ra nước bùn mà bất nhiễm…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment