Sắc Hương Xạ Điêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C171)
Tên tiếng trung: 色香射雕

Tác giả: Dụng Tâm Lai Tả (用心来写)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhân vật chính đã xuyên việt rồi, đi vào xạ điêu thế giới, mà hắn lại trở thành Tây Độc Âu Dương Phong!

Mà lại xem Âu Dương Phong như thế nào Tiêu Diêu Du xạ điêu!

Quyển sách chính là ngựa giống tiểu thuyết, biện hộ sĩ xin dừng bước!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Sắc Hương Xạ Điêu
Xếp hạng: 6.4/10 (5 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Sắc Hương Xạ Điêu

Add Comment