Sắc Lão Đầu Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sắc Lão Nhân Hậu Cung
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 色老头的后宫

Tác giả: Chỉ Luyến Ngư Thủy (只恋鱼水)
Text: Ky Nam Van
Convert: Quichim Wa, Sắc Hiệp Viện

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Sắc Lão Đầu Hậu Cung
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment