Săn Mỹ Thiên Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Duy Linh
Convert: Duy Linh

Ebook: Duy Linh

Nội dung: Hắn là rất nghèo, nhưng ai nói tiểu tử nghèo không thể ưa thích mỹ nữ?

Chẳng những ưa thích!

Vẫn là tuyệt thế cái chủng loại kia!

Hắn là rất không may, nhưng ai quy định thằng xui xẻo không thể nhân họa đắc phúc?

Khẽ đảo nấm mốc, phải cái có thể học hội thiên hạ tất cả kỹ xảo đích kỹ năng dưỡng thành khí!

Một cái nhân họa đắc phúc đích thằng xui xẻo, ôm trong lòng đối với mỹ nữ tiền tài đích vô hạn hướng tới, lóe sáng gặt hái!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment