Săn Tình

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Liệp Tình
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 猎情

Tác giả: Tri Nhạc (知乐)
Text: Chanwa, Nguoi Langbat
Convert: Chanwa, Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang, Tinh Vi

Nội dung: Biết vui cười phong cách = hàm súc khiêu khích (xx) + mịt mờ kích tình = cấm kị khoái cảm!

Vĩnh viễn đem kích tình tiến hành đến cùng!

Đệ nhất vị “Thế giới chi Vương” để lại Thần Thoại giống như lời tiên đoán —— được “Trái cấm”.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment