Sân Trường Truyền Kỳ Công Tử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Giáo Viên Truyền Kỳ Công Tử
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 校园传奇公子

Tác giả: Cô Hoàng Quả Đế (孤皇寡帝)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Sân Trường Truyền Kỳ Công Tử

Add Comment