Sáng Kiếm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sáng Kiếm Tiền Truyện
Tình trạng: Tiền Truyện (F) + Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment