Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Ngữ Ma
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Thần Châu đại lục vô tình băng ma nhân độ phi thăng lôi kiếp thất bại, ngoài ý muốn xuyên qua đã đến địa cầu…

Tại Thần Châu đại lục Tu Chân Giới, hắn là oai phong một cõi đỉnh phong nhân vật…

Ở địa cầu hắn lại thành một cái nhỏ bé phàm nhân, gia tộc phế vật thiếu gia…

Thả xem vô tình băng ma như thế nào hoàn thành nhất cái phế vật thiếu gia nghịch tập…

Ở địa cầu lại lần nữa quật khởi…

Hộ Laury, gặp hồng nhan, biết được mình, đời này vô tình băng ma vẫn như cũ muốn tiếu ngạo trời cao…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment