Siêu Ma Truyền Thuyết

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Cực Kỳ Ma Truyền Thuyết
Tình trạng: Nguyên Bản (C014)
Tên tiếng trung: 超魔传说

Tác giả: Trạch Nam (宅南)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Siêu Ma Truyền Thuyết
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment