Siêu Phàm Giả Du Hí

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C612)
Tên tiếng trung: 超凡者游戏

Tác giả: Bảy Xích Cư Sĩ 0 (七尺居士0)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ngươi cũng đã biết, người số mệnh là bình quân đấy, duyên phận là cố định hay sao?

Ngươi cũng đã biết, thế giới là song song đấy, tỷ lệ là cùng tồn tại hay sao?

Ngươi cũng đã biết, yên lặng thời không bên ngoài, có không muốn người biết chém giết quyết đấu?

Vì vinh quang, cũng vì… Thế giới của chúng ta!

Đây hết thảy đều cùng thưởng thức trái ngược, rồi lại chân thật tồn tại!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment