Siêu Phàm Nhân Sinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 超凡人生

Tác giả: Phá Thiên Cư Sĩ (破天居士)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mỗ xấu xa trạch nam mang theo trò chơi kỹ năng trọng sinh rồi, nhưng dùng sử dụng kỹ năng chứng kiến các mỹ nữ thuộc tính, biết rõ đối phương yêu thích, đúng bệnh hốt thuốc.

Hoa hậu giảng đường, ngự tỷ, thục nữ…, bất đồng phong tình, bịp bợm vạn chúng nữ nhân từng cái đi tới bên cạnh của hắn.

Xấu xa hắn… sẽ dùng như thế nào phương pháp tương các nàng từng cái chinh phục đến dưới háng đây này.

Phá Thiên Cư Sĩ 09 năm tỉ mỉ chế tạo, tuyệt không phải tầm thường “Siêu Phàm Nhân Sinh”!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Siêu Phàm Nhân Sinh
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment