Sợ Gì Phong Lưu: Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hà Cụ Phong Lưu : Đáp Thượng Mỹ Nữ Thị Trường
Sợ Gì Phong Lưu
Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
Thì Sợ Gì Phong Lưu: Dựng Vào Mỹ Nữ Thị Trưởng

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 何惧风流:搭上美女市长

Tác giả: Tài Thúc (财叔)
Text: 
Convert: 

Ebook: Duy Phúc

Nội dung: Cục công an một tiểu nhân vật, ngoài ý muốn phát hiện một cái chứa đựng có đại lượng hình ảnh ướt át U bàn, do đó đậu vào xinh đẹp nữ phó thị trưởng, từ nay về sau diễm ngộ không ngừng, số làm quan, cũng dần dần đã bị mất phương hướng mình.

Tại hắn như cá gặp nước thời điểm, tùy theo mà đến sự tình lại để cho hắn bất ngờ, cùng một chỗ không thể tưởng tượng liên hoàn án mưu sát, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được.

Mà lại xem hắn có thể không hoàn thành mình cứu rỗi, thành tựu tình yêu hoàn mỹ. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment