Sơn Liễu Thôn Đích Quả Phụ Tình Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sơn Liễu Thôn Đích Đào Hoa Thịnh Khai
Đô Thị Đào Hoa Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (C182)
Tên tiếng trung: 山柳村的寡妇情史
山柳村的桃花盛开
都市桃花传

Tác giả: Trí Giả 2009 (智者2009)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tám năm trước, mười hai tuổi Trần Côn chạy nạn đến núi liễu thôn, bị hảo tâm quả phụ Vương Thục Trân cứu lên nuôi dưỡng; tám năm về sau, đã hai mươi tuổi Trần Côn cưới Vương Thục Trân con gái Vương Hiểu Thanh.

Tại nhập động phòng thời điểm, uống say Trần Côn đem mình nhạc mẫu Vương Thục Trân ôm vào động phòng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

3 thoughts on “Sơn Liễu Thôn Đích Quả Phụ Tình Sử

Add Comment