Sơn Thôn Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C196)
Tên tiếng trung: 山村后宫

Tác giả: Dương Nhất Ngũ (杨一五)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Sở Thiên thành, một cái ưu tú tốt nghiệp đại học sinh, nhưng lại khắp nơi vấp phải trắc trở, không nghĩ tới đã đến nông thôn nhưng lại một loại khác tình huống, mỹ nữ nguyên một đám đuổi theo, cướp cùng Sở Thiên thành ấm giường.

Sở Thiên thành nhưng lại theo trưởng làng, biến thành huyện trưởng, lại biến thành thị trưởng, cùng hắn cấu kết nữ nhân càng là hàng trăm hàng ngàn, quan trọng hơn là, những nữ nhân này cũng đều là thật tâm ưa thích hắn đấy.

Hơn nữa cái này bạn thân trên giường công phu cũng tương đương lợi hại, được xưng một đêm một lần, một lần đến bình minh.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment