Sơn Thôn Liệp Diễm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Thập Vạn Đại Sơn bên trong có rất nhiều vắng vẻ tiểu sơn thôn, tên côn đồ Lý Lục Căn tựu là tại sơn thôn ở bên trong phát triển, lẻ loi trơ trọi chịu đủ bạch nhãn, lại cơ duyên xảo hợp đạt được thần kỳ năng lực, vốn trở thành thế giới nhà giàu nhất hư vô mờ mịt mộng tưởng, trong lúc đó trở nên không hề xa không thể chạm.

Tiểu sơn thôn tại hắn thần kỳ năng lực dưới sự trợ giúp, dần dần bộc lộ tài năng, che trời đại thụ, Hồng Hoang mãnh thú, vô cùng kỳ quái.

Làm quan tự mình bái phỏng, người phương tây cầu lấy vào thôn du lịch…

Mà Lý Lục Căn thằng này tự lo tai họa tất cả thôn mỹ nữ, thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng chết) thím đối với hắn ái mộ, nội thành gả đến mốt nữ nhân vi hắn ra tường, điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu thu thập được dễ bảo, còn có ôn nhu nhất khả nhân Tú Nhi bảo bối…

Tai họa hết trong thôn nữ nhân, nội thành mỹ nữ cũng trốn không thoát!

“Mỹ nữ tất cả đều là lão tử đấy!” Lý Lục Căn khí phách quát!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment