Sơn Thôn Mỹ Sắc Chi Vi Tiểu Bảo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C416)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Lưu Manh – Lão Sư (流氓-老师)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Vi Tiểu Bảo ẩn cư sau năm thứ ba, nhân nhìn lén nhà bên tiểu la lỵ tắm rửa mà xuyên qua trọng sinh!

Trọng sinh đã đến thế kỷ hai mươi mốt xuân thủy thôn, lại danh quả phụ thôn!

Tập được khống vật đại pháp, thả người tại xuân thủy thôn trăm mỹ trong lúc đó!!

PS: Đây cũng là nhất bộ quan trường tự sướng tiểu thuyết, quy tắc ngầm nhiều hơn!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Sơn Thôn Mỹ Sắc Chi Vi Tiểu Bảo

Add Comment