Sơn Thôn Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C775)
Tên tiếng trung: 山村风流

Tác giả: Khúc Hỏa (曲火)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tiểu sơn thôn ở bên trong câu chuyện nhiều, có nữ nhân, hơn nữa nữ nhân rất nhiều, có câu chuyện, hơn nữa câu chuyện rất tục, có nội dung, hơn nữa nội dung rất không khỏe mạnh!

Đem làm một cái độc ong vò vẽ đâm trúng Lý Nhị bưu người nam nhân kia đồ đạc về sau, nhân vật chính Nhị Bưu Tử Lý Nhị bưu phi thường bưu hãn phong lưu nhân sinh đã bắt đầu.

Khẩu hiệu của ta là chế tạo một quyển sách mỹ lệ sắc sơn thôn văn!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment