Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 史上最牛驸马爷

Tác giả: Hắc Tiêu Sao Tam Quốc (黑椒炒三国)
Text: Metruyen.com
Dịch: Metruyen.com

Ebook: Trương Gia Đại Thiếu

Nội dung: Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu?

Bạn ghét Bàng Thái sư?

Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường?

Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, đã từng bị Bao Chửng chặt đầu không?

Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào, và con đường quyền lực cùng phong lưu vô hạn của hắn ra sao.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment