Tà Ác Không Phải Lỗi Của Ta

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái bình thường người, ngẫu nhiên một lần trợ giúp ngoài hành tinh nữ cảnh sát bắt được xong một cái STARS phạm nhân, ngoài hành tinh nữ cảnh sát vì cảm tạ hắn, thưởng cho một loại thần bí ma lực, khiến cho hắn, sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment