Tà Ác Tiền Thưởng Hệ Thống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C008)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Cát Tha (吉它) (Jita)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Vừa đại học có vẻ không lâu Dương Lực Hùng tại một nhà tòa soạn báo thực tập, nhân thay xã trưởng lưng thông dâm hắc oa, bị tiến đến bắt gian nhà gái lão công, cập nhà gái tiểu cô mấy chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân bị đá nhất quyết không phấn chấn, nản lòng thoái chí hạ chạy về nhà, chuẩn bị nhảy sông tự sát.

Ngẫu nhiên cứu đang muốn bị cưỡng gian Phan Hiểu Văn, tại vừa lật khích lệ cho nhau hạ trọng chấn tin tưởng, làm thám tử tư, nhưng đối mình không thể hùng khởi canh cánh trong lòng, cũng đúng lúc trước để cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác xã trưởng hận chi dục tuyệt!

Đang ở tiền thưởng trong hệ thống nhận nhiệm vụ, dưới cơ duyên xảo hợp được đến Tà Ác Tiền Thưởng Hệ Thống, biết được hoàn thành nhiệm vụ sau thông qua hắc ám đếm hòa quang minh đếm có thể cho chính mình trọng chấn hùng phong, mà bắt đầu vì hoàn thành nhiệm vụ vắt hết óc.

Loạn luân nhiệm vụ, dụ dỗ gian dâm nhiệm vụ đẳng tà ác nhiệm vụ vô kì bất hữu, dần dần làm cho hắn say mê trong đó, cũng nhận được bất khả tư nghị năng lực. Có không báo được đại thù, điểu ty nghịch tập, đều ở 《 Tà Ác Tiền Thưởng Hệ Thống 》…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tà Ác Tiền Thưởng Hệ Thống
Xếp hạng: 6.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment