Ta Cùng Thân Di

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Kcxaypy
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Nguyen Quang Ha

Nội dung: Ta là Hiểu Phong, là một gã học sinh đang học, năm nay 19 tuổi, ta nghĩ đem ta và ta tiểu di đích cố sự cấp đại gia chia xẻ một chút, (cố sự là phát sinh ở trên người ta chân thực sự kiện, nhưng bên trong có chút bộ phận tình tiết sẽ dính đến yêu vật yêu đủ, thỉnh không thích người vật nhập).

Tiểu di là ta hôn di, mẹ ta đích thân muội muội, lớn hơn ta 12 tuổi, năm nay khoái 32 đi à nha, ta và nàng phát sinh quan hệ cũng khoái 1 năm.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment