Ta Cùng Với Thành Phần Tri Thức Trưởng Phòng Chuyện Cũ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Cùng Với Bạch Lĩnh Chủ Quản Chuyện Cũ
Ngã Dữ Bạch Lĩnh Chủ Quản Đích Vãng Sự

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我与白领主管的往事
Tác giả: mishing

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment