Ta Không Phải Lolicon

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Bất Thị LOLICON
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我不是LOLICON

Tác giả: Theo gió
Text: Bạch Điểu
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment