Ta Là Cực Phẩm Lô Đỉnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Thị Cực Phẩm Lô Đỉnh
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我是极品炉鼎

Tác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ (正月初四)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một đỉnh nơi tay, muốn cái gì đều có.

Muốn đan dược? Tinh quả để đổi; muốn cứng rắn đoạt? Sư tỷ nhanh lên! Muốn cùng ta song tu? Thật sự là mù mắt chó của ngươi! Ta thế nhưng mà cực phẩm lô đỉnh, chọc giận ta, ta lập tức đã luyện hóa được ngươi!

Tác phẩm nhãn hiệu: Chợt cười, dốc lòng

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ta Là Cực Phẩm Lô Đỉnh
Xếp hạng: 8/10 (3 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Ta Là Cực Phẩm Lô Đỉnh

Add Comment