Ta Là Thôn Trưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Thị Thôn Trường
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我是村长

Tác giả: Ưu Cung (优宫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không đến 30 tuổi tiểu thanh niên, dựa vào thông minh chân thành, tăng thêm một điểm tiểu nhân thủ đoạn, làm tới một thôn chi trưởng.

Thôn trưởng là thượng thông chính quyền hạ đạt nền cầu, ở vào kẽ hở ở giữa hắn, tại thống khổ cùng trong vui sướng sinh tồn lấy.

Của ta thôn trưởng của ta thôn! Địa bàn của ta, nghe ta đấy!

Thôn trưởng nói: phụ nữ chủ nhiệm, buổi tối hôm nay, chúng ta cần một đêm công tác…

Thôn trưởng nói: nữ trấn Trương đại nhân, không phải ta không cẩn thận, ta là cố ý như vậy như vậy…

Thôn trưởng nói: ai, tiểu quân hắn con dâu, ngươi muốn nghe lời nói, ta cam đoan ngươi không có việc gì…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ta Là Thôn Trưởng
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment