Ta Là Trong Nhà Hoàng Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Thị Gia Lý Đích Hoàng Đế
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我是家里的皇帝

Tác giả: Bàn Bất Thị Tội (胖不是罪)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment