Ta Là Trong Phim Ảnh Đại Ác Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C313)
Tên tiếng trung: 我是电影里的大恶人

Tác giả: Lạc Nan Đích Lão Thử (落难的老鼠)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungNVC được Siêu Cấp Hệ Điện Ảnh Thống nhập thân và xuyên việt vào thành nhân vật Sâm Ca (lão đại của Phủ Đầu Bang (Bang Lưỡi Búa)) trong phim “Tuyệt Đỉnh Kungfu (功夫)”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của phim Tuyệt Đỉnh Kungfu

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment