Ta Mặt Khác

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nữ Thần Tự Thuật Trải Qua
Ngã Đích Lánh Nhất Diện
Nữ Thần Tự Thuật Kinh Lịch
Của Ta Mặt Khác

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 我的另一面
女神自述经历

Tác giả: Tịch Tình (夕晴) Deutsch123
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Tác giả lời mở đầu:

Của ta bút danh kêu Tịch Tình, bởi vì nhìn lâu rất nhiều tình dục văn vẻ, cho nên tâm huyết của mình dâng lên cũng tưởng dựa theo ý nghĩ của chính mình viết nhất viết, này thiên là một cái thử thủy làm.

Nhìn xem mọi người đối do ta viết đồ tặng lại, tương lai tốt làm tốt hơn điều chỉnh.

Bất quá ta viết vật này chính là viết ngoạn nhi đấy, cho nên cũng hy vọng mọi người nhiều thông cảm.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

11 thoughts on “Ta Mặt Khác

Add Comment